Vložil Tomáš | 3.běh, Spolek, Tábory

     3. běh LT Na Kocandě se letošní rok odehrával kousek od Francouzského pobřeží v Pevnosti Boyard. Děti byly rozděleny do 6 týmu, ve kterých celé 2 týdny plnily úkoly jak fyzicky, tak i logicky náročné, aby na závěrečnou hru měli co nejvíce klíčů a mohli se dostat k vytouženému pokladu. Ten pečlivě střežil otec Fura a Felindra se svými tygry…
     Aby se děti k pokladu a indiciím dostaly tak se nejdříve naučili, jak správně připravit a rozdělat oheň, naučit se správně používat mapu s buzolou, jak poskytnout první pomoc, uvázat uzly a také jak spolupracovat jako tým.
     Každý den se odehrával v jiném patře pevnosti. V lezeckém patře jsme s dětmi jeli do Písku na lezeckou stěnu. Ve vědeckém patře se naučily, jak fungují různé látky. Taky jsme stříleli z luku, vzduchovky nebo praku. Aby byly děti plné zážitků, natočili jsme s nimi video s dronem.
     Poslední den se děti dostávaly z pevnosti, aby mohli domů za svými maminkami. Pán pevnosti je uzavřel do únikové místnosti, ze které se dostaly po překonání logických úkolů a týmové spolupráce. Poté jsme se rozloučily, někteří s úsměvem nebo taky se slzami v očích. Tábor jsme si všichni užili a těšíme se na vás i příští rok. Za všechny vedoucí Robert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  • Novinky

  • Partneři